Zobacz nowe serwisy Kulturalnej Polski! Adam MickiewiczDziadyPan TadeuszKonrad Wallenrod
Streszczenia, opracowania lektur

Nostalgiczny obraz ojczyzny w 'Panu Tadeuszu'

Powiększ
Pan Tadeusz
Jedna z kart tytułowych "Pana Tadeusza", sporzadzona odręcznie, którą skonfiskował 3 oddział carskiego Departamentu Spraw Wewnętrznych Tajnej Kancelarii

Treść:

więcej na stronie: Pan Tadeusz

Upadek powstania listopadowego, a także trudne położenie emigrantów polskich skłoniły Adama Mickiewicza do napisania epopei, która dla ówczesnych Polaków miała w dużej mierze znaczenie terapeutyczne. Jest ona niejako ucieczką od rzeczywistości w idylliczny świat dziewiętnastowiecznej Litwy.

Idealizm przedstawionego "kraju lat dziecinnych" i jego społeczeństwa wynika z ogromnej tęsknoty przepełniającej Mickiewicza na obczyźnie. Ojczyznę przedstawia szczęśliwą, swojską, niezmienioną "wypadków strumieniem". Obcości Paryża przeciwstawia wieszcz ziemiańsko - szlacheckiej swojskości zamożnego folwarku - Soplicowa. "Centrum polszczyzny" przedstawia jako ostoję niezmienności. Króluje tam harmonia domowego życia, kult dla tradycji i obyczajów przodków, wierność klasycznym wartościom.

O wielkiej tęsknocie i nostalgii poety świadczą mistrzowskie opisy urody ziemi ojczystej. Autor przedstawia je w najdrobniejszych szczegółach, barwnie i malarsko. Przyrodę przedstawia tak, jakby widział ją przez okno, a nie wspominając w odległej Francji.

Łagodny charakter epopei jest świadomym sprzeciwem poety przeciwko złu świata polityki. Nieludzkiej historii przeciwstawia on własną, nakreśloną na podstawie wspomnień z rodzinnej Nowogródczyzny. Dlatego właśnie wyolbrzymia zalety życia szlacheckiego, o wadach wspominając z pobłażliwością. Nie zapowiada klęski wojsk Napoleona, nie pisze o terrorze carskim wobec społeczeństwa polskiego pod zaborami, by nie zakłócić pogodnego nastroju utworu.

Każdy potrzebuje swojego miejsca na ziemi. Mickiewicz nie mogąc powrócić do swej ojczyzny, przywracał w wyobraźni obraz swojego "kraju szczęśliwego, ubogiego i ciasnego". Ze wspomnień powstała epopeja "Pan Tadeusz", mająca za zadanie leczyć dusze ludzi tęskniących za Polską i przywracać im poczucie obywatelstwa.Drukuj  Wersja do druku     Wylij  Wyślij znajomemu


Komentarze
artykuł / utwór: Nostalgiczny obraz ojczyzny w 'Panu Tadeuszu'
Dodaj komentarz


Imię:
E-mail:
Tytuł:
Komentarz:
 


Menu:

Cytaty, sentencje

Linki:
Adam Asnyk
Juliusz Słowacki
Studia Lublin
Pan Tadeusz
Dżuma   

.:: top ::.
Copyright mickiewicz.kulturalna.com
Wydawca: Olsztyńskie Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych - Kulturalna Polska
współpracaautorzykontakt