Zobacz nowe serwisy Kulturalnej Polski! Adam MickiewiczDziadyPan TadeuszKonrad Wallenrod
Streszczenia, opracowania lektur

'Oda do młodości' - utwór ponadczasowy

Powiększ
Rękopis
'Oda do młodości' - rękopis

Treść:

więcej na stronie: Oda do młodości

Mimo iż pierwsze dzieło Adam Mickiewicz napisał prawie dwa wieki temu i kierował je do swoich ówczesnych rówieśników - młodych ludzi - czytając je dzisiaj, nie mamy problemów z odczytaniem jego intencji i interpretacją utworu.

Podczas pisania "Ody do młodości" poeta zdawał sobie sprawę z potężnej mocy, którą niesie ze sobą młodość. Mając dwadzieścia dwa lata czuł, że jest w stanie "wzlatywać ponad poziomy", "sięgać, gdzie wzrok nie sięga". Jakże mało zmieniło się od tamtej pory. Współcześni młodzi również wierzą, że mogą zdobyć cały świat.

Sama młodość, główny temat ujęty przez Mickiewicza w wierszu jest ponadczasowa. Zawsze istniała i zawsze będzie istnieć młodzież, która pragnie "wylatywać nad poziomy". I o tej właśnie "boskiej mocy stwórczej" młodości, która pozwala na przezwyciężenie wszelkich przeszkód i barier traktuje "Oda do młodości".

W wierszu zawarł autor apel do wszystkich, którzy chcą zmienić świat na lepszy, podkreślając przy tym wielką rolę młodości, przyjaźni i miłości. Wzywał do jednoczenia się we wspólnych celach i buntu przeciwko starym normom:

"Razem, młodzi przyjaciele!,...
W szczęściu wszystkiego są wszystkich cele;
Jednością silni, rozumni szałem, (...)"

Dzięki niezwykłemu entuzjazmowi i energii utwór ten oddziaływał nie tylko na jednostki, ale także i na większe grupy. Dzięki temu, że Mickiewicz należał do młodzieżowych organizacji zdawał sobie sprawę, że wspólnie z kolegami jest w stanie "ruszyć bryłę z posad świata". W czasie powstania listopadowego wiele fragmentów "Ody do młodoci" można było spotkać na murach Warszawy. Zagrzewały one młodych powstańców do walki, dodawały ducha i wiary we własne siły. Odbiorcy wraz z autorem mieli nadzieję na nadejcie "jutrzenki swobody".

Utwór Mickiewicza dzięki niespotykanej ekspresji i bezporednim zwrotom do czytelników, wywarł na nich ogromny wpływ, wyznaczył cel w ich życiu. Porównywany był z francuską "Marsylianką" - hymnem bojowym, gdyż spełniał podobną funkcję. Zauważyła to Maria Konopnicka, która w Mickiewiczu widziała wielkiego wodza, który z ogromną siłą wzywa do walki, "stawia na nogi niemocnych i wskrzesza martwych". Do wiersza romantyka nawiązuje poetka w utworze "Nasi wodzowie", nawołując:

" - Razem młodzi przyjaciele!
Ku zasłudze!... Ku wolnoci!..."

O aktualnoci wersów "Ody do młodoci" świadczyć może również, że wielu współczesnych poetów nawiązuje do motywów zawartych w odzie. Maria Pawlikowska - Jasnorzewska, trawestuj tytuł utworu wieszcza : "Młośdoci, podaj mi skrzydła"; zaś Tadeusz Różewicz w wierszu "Kto mi związał ręce", sięgając po motyw lotu, ukazuje bezradnoć poetów.

strona:   - 1 -  - 2 - 


Drukuj  Wersja do druku     Wylij  Wyślij znajomemu


Komentarze
artykuł / utwór: 'Oda do młodości' - utwór ponadczasowy
Dodaj komentarz


Imię:
E-mail:
Tytuł:
Komentarz:
 


Menu:

Cytaty, sentencje

Linki:
Adam Asnyk
Juliusz Słowacki
Studia Lublin
Pan Tadeusz
Dżuma   

.:: top ::.
Copyright mickiewicz.kulturalna.com
Wydawca: Olsztyńskie Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych - Kulturalna Polska
współpracaautorzykontakt