Zobacz nowe serwisy Kulturalnej Polski! Adam MickiewiczDziadyPan TadeuszKonrad Wallenrod
Streszczenia, opracowania lektur

'Oda do młodości' - opracowanie

Treść:

więcej na stronie: Oda do młodości

Romantyzm w Polsce objawił się około 1820 r. i pozornym paradoksem jest fakt, że najwcześniej ukształtował się na uniwersytecie wileńskim, wówczas chyba najbardziej racjonalistycznym w Europie. Kiedy w mury uczelni poczęli napływać wychowankowie zreformowanych szkół, którym dla zaspokojenia potrzeb intelektualnych nie wystarczyły programowe zajęcia, pojawiły się nieformalne grupy, a następnie jawne i tajne związki młodzieżowe. Sporód nich wybitną rolę odegrało Towarzystwo Filomatów. Powstało w 1817 r. i było wzorowane na Warszawskim Towarzystwie Nauk (stąd grecka nazwa - Przyjaciele Nauk). Ideologię związku najtrafniej ujmuje formuła Mickiewicza: Ojczyzna, Nauka, Cnota.

W 1920 r. z inicjatywy Tomasza Zana powołane zostało Zgromadzenie Przyjaciół Pożytecznej Zabawy "Promienici", organizacja jawna, skupiająca studentów młodszych roczników. Celem organizacji miało być przede wszystkim doskonalenie moralne, ale młodzi w zapale zaczęli również głosić hasła patriotyczne i niepodległościowe, czym wywołali nie tylko obawy ostrożnych filomatów, ale przede wszystkim doprowadzili do rozwiązania organizacji, czego zażądał rektor uniwersytetu.

Na jego miejsce natychmiast powstało Zgromadzenie Filaretów (przyjaciół cnoty) nad którym kierownictwo objęli doświadczeni filomaci. Od razu jednak zarysowały się konflikty, bowiem młodzi filareci skłaniali się ku prądom romantycznym, nie odpowiadała im polityczna ostrożność i oświeceniowy charakter filomatów.

W tym konflikcie Mickiewicz opowiedział się po stronie filaretów, a wyrazem tego stały się dwa jego wiersze programowe przesłane z Kowna w grudniu 1820 roku. Są to: "Oda do młodości" i "Pieśń filaretów".

"Oda do młodości"

Utwór uznany za szczytowe osiągnięcie poezji filomackiej. Entuzjastyczna pochwała młodości jako boskiej siły, która stworzy "świat ducha".

Wiersz łączy elementy oświeceniowe z romantycznymi.:

Elementy owieceniowe:

-gatunek literacki - oda (podstawowy gatunek liryczny w poetyce klasycznej; patetyczny utwór pochwalny opiewający wybitną postać, wydarzenie, wzniosłą ideę). Jego charakterystyczne cechy:
-pochwalny charakter utworu,
-apostrofy do uosobionej abstrakcji, "Młodoci",
-patos,
-uczuciowy nieład wyrażający się np. w nieregularnoci strof i kompozycji,
-zdania wykrzyknikowe - "Razem, młodzi przyjaciele!",
-peryfrazy (omówienia) - "Dzieckiem w kolebce kto łeb urwał Hydrze,"
-rozbudowane porównania - "A jako w krajach zamętu i nocy/ Skłóconych żywiołów wanią, / Jednym -stań się- z bożej mocy",
-wyszukane epitety - "kwiat nowości";
-Obrazowanie (pełni funkcję perswazyjną: - przykład do naśladowania (Herakles); - ilustruje tezę "płaz w skorupie" - starzy są egoistami),

strona:   - 1 -  - 2 - 


Drukuj  Wersja do druku     Wylij  Wyślij znajomemu


Komentarze
artykuł / utwór: 'Oda do młodości' - opracowanie
Dodaj komentarz


Imię:
E-mail:
Tytuł:
Komentarz:
 


Menu:

Cytaty, sentencje

Linki:
Adam Asnyk
Juliusz Słowacki
Studia Lublin
Pan Tadeusz
Dżuma   

.:: top ::.
Copyright mickiewicz.kulturalna.com
Wydawca: Olsztyńskie Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych - Kulturalna Polska
współpracaautorzykontakt